Історія СНТ

Історія студентського наукового товариства (СНТ) бере свій початок від 1929 року, коли воно уперше було засновано у Харківському медичному інституті. До його складу увійшли і студенти новоствореного одонтологічного факультету, з якого розпочалося становлення Української медичної стоматологічної академії. Першим куратором СНТ був завідувач кафедри патологічної фізіології Харківського медичного інституту, професор Альперн Д. О., під керівництвом якого у 1935 році було поведено першу Всеукраїнську конференцію молодих учених-медиків.

З 1967 року СНТ перебувало під керівництвом завідувача кафедри хірургічних хвороб Полтавського медичного стоматологічного інституту (ПМСІ), професора Дьяченко П. К. Визначним був період кураторства завідувача кафедри фізіології ПМСІ професора Міщенка В. П. протягом 1973-1977 рр. У 1976-1977 навчальному році найкращі студентські наукові гуртки в інституті були на кафедрах: нормальної фізіології, патологічної фізіології, фармакології, ортопедичної стоматології, ЛОР-хвороб та очних хвороб. У цей період студентами було оформлено та подано 3 заяви на винахід, а кількість наукових статей, які опубліковані у співавторстві з викладачами досягла п’ятнадцяти. 6 наукових робіт були представлені студентами на Республіканські наукові конкурси, 14 – на Всесоюзні. Наступним куратором СНТ у 1977 році став завідувач кафедри гістології ПМСІ, професор Жутаєв І. О. До цього часу на кафедрах інституту діяли вже 46 наукових гуртків, що налічували 980 учасників. У 1981-1985 рр. куратором СНТ був професор Рузін Г.П., який зараз працює на посаді професора кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Харківського національного медичного університету. До 1991 року куратором наукового товариства студентів інституту була професор Дещук Т. О., а потім завідувачка кафедри біологічної та біоорганічної хімії ПМСІ, професор Тарасенко Л. М. У 1994 році Полтавський медичний стоматологічний інститут отримав статус Української медичної стоматологічної академії (УМСА). З цього року наукове кураторство СНТ здійснювала завідувачка кафедри мікробіології, вірусології та імунології УМСА, професор Лобань Г.А, що у роки студентства була головою Ради СНТ. У 2013 році куратором СНТ стала завідувачка кафедри біологічної та біоорганічної хімії УМСА, професор Непорада К. С.

Діяльність студентського наукового товариства спрямована на розвиток потенціалу майбутніх наукових кадрів шляхом надбання студентами навичок методології наукової роботи. Більшість колишніх студентів, що активно займалися науковою роботою під час навчання та були членами Ради СНТ, продовжують свій науково-педагогічний шлях в академії. У свій час головами студентського наукового товариства були проф. Лобань Г.А. (1974-1979 рр.),  проф. Силенко Ю.І. (1981-1985 рр.) та старший науковий співробітник НДІ ГІОРПФ Беркало Л.В. (1985-1986 рр.).

Колишній голова Ради СНТ Скрипник Ігор Миколайович (1992-1994 рр.) нині є доктором медичних наук, професором, проректором з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти УМСА, заслуженим діячем науки і техніки України. З 2011 року Ігор Миколайович очолював кафедру внутрішньої медицини №1. Професор Скрипник І. М. є розробником нових способів лікування пептичної виразки шлунку та дванадцятипалої кишки, які базуються на підвищенні резистентності слизового бар’єра гастродуоденальної зони, дозволяючи підсилити ефективність терапії. Ним та його учнями запропоновані оригінальні методи лікування неалкогольного стеатогепатиту у поєднанні з цукровим діабетом, алкогольної хвороби печінки з урахуванням стану мікробіоценозу кишечника. В його наукових дослідженнях розкриті нові патогенетичні механізми ураження органів травлення при гемобластозах, індукованих прийомом цитостатиків, та розроблені і впроваджені нові ефективні методи їх профілактики та лікування.

З 1994 по 1997 рр. Раду СНТ очолювала Кобзиста Наталія Олександрівна. В подальшому вона захистила кандидатську дисертацію та працювала на кафедрі нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою, вивчала актуальні проблеми нейростоматології.

Протягом 1997-1999 рр. посаду голови Ради СНТ обіймала Шликова (Ножинова) Оксана Анатоліївна. Стипендіат премії Кабінету міністрів України для молодих учених у 2000 році. Неодноразово отримувала гранти для участі у роботі міжнародних конгресів та шкіл молодих вчених. У 2003 році захистила кандидатську дисертацію, а з 2011 р. - старший науковий співробітник зі спеціальності нормальна фізіологія Науково-дослідного інституту генетичних та імунологічних основ розвитку патології та фармакогенетики. І сьогодні Оксана Анатоліївна підтримує студентів-науковців та проводить майстер-класи з методів лабораторної діагностики для учасників студентської наукової конференції.

У 1999-2001 на головою СНТ була Казакова Катерина Станіславівна. У 2000 році нагороджена премією Академії наук України за кращу наукову роботу. У 2001 р. закінчила стоматологічний факультет Української медичної стоматологічної академії. У 2003 р. закінчила з відзнакою інтернатуру за фахом «Стоматологія», а в 2005р. - клінічну ординатуру за фахом «Стоматологія». З вересня 2005 р. працювала на посаді асистента кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів. З 2008 є членом асоціації пародонтологів України та Української ендодонтичної асоціації. У 2019 році захистила кандидатську дисертацію під керівництвом проф. Єрошенко Г.А та продовжує працювати на посаді асистента кафедри дитячої стоматології факультету післядипломної освіти. У 2001-2004 рр., на посаді голови СНТ перебувала Артамоннікова К.І., у 2004-2006 рр. – Вустенко В.В., а в 2006-2008 рр. – Артамоннікова М.І. У цей період студентським науковим товариством активно впроваджувалася практика проведення круглих столів з провідними вченими з метою поширення інформації про актуальні наукові проблеми. Макарова (Шарбенко) Олександра Миколаївна, що очолювала студентське наукове товариство у 2008-2009 рр., працює доцентом кафедри післядипломної освіти лікарів-ортодонтів УМСА та виконує дисертацію на здобуття доктора медичних наук. Активно бере участь у міжнародних наукових заходах.

У 2009-2011 н.р. Раду СНТ очолював Циганок Олександр Васильович. Колективом Ради СНТ у ці роки було розпочато активну співпрацю з органами студентського самоврядування та започатковано конкурс у форматі дебатів з метою розвитку ораторських здібностей майбутніх науковців. У 2013-2016 рр. Олександр Васильович навчався в аспірантурі на кафедрі ортопедичної стоматології з імплантологією УМСА. З 2017 року працює на посаді асистента кафедри. Продовжуючи традиції, у 2019 році асистент Циганок О. В.  став науковим куратором студентської наукової групи цієї ж кафедри. У 2011-2012 н.р. головою Ради СНТ була Ляховська Анастасія Віталіївна, яка зараз працює асистентом кафедри ортодонтії та є секретарем Апробаційної ради зі спеціальності «Стоматологія». У 2017 році захистила кандидатську дисертацію, є співавтором 26 наукових праць та 6 патентів на корисну модель. Бабенко Вікторія Ігорівна, що була головою Ради СНТ у 2012-2014 рр., активізувала залучення до роботи Ради СНТ студентів молодших курсів та підтримувала поширення інформації про наукову діяльність серед студентства. З 2016 року працює асистентом кафедри патологічної анатомії з секційним курсом.

У 2014-2017 рр. головою Ради СНТ був Левицький Георгій Олександрович. Найважливішою подією у роботі СНТ завжди була щорічна Всеукраїнська студентська наукова конференція. З 2001 року було започатковано проведення окремих Всеукраїнських конференцій для студентів медичних та стоматологічних факультетів, а саме «Актуальні проблеми експериментальної та клінічної медицини» та «Актуальні проблеми стоматології». У 2014 році їх було об’єднано та впроваджено систему електронного обігу документів й етапність організації конференції. За період 2015-2017 рр. було введено систему рецензування робіт, поданих на конференцію, та оновлено систему оцінювання учасників секційних засідань. За ініціативи Георгія було впроваджено програму майстер-класів протягом студентської конференції з метою удосконалення практичних навичок майбутніх науковців. У 2016 році було розпочато проєкт «Lunchtime Lectures», що проходить у формі відкритих лекторіїв від провідних вчених сьогодення. За 4 роки плідної праці Ради Студентського наукового товариства різко зросла кількість учасників та призерів конференцій в інших медичних університетах та лауреатів премії Академії медичних наук та асоціації працівників медичних вузів України. Було розроблено логотип Студентського наукового товариства за авторства Литовченко Степана Олександровича та Левицького Георгія Олександровича. З 2014 року розпочато академічний конкурс «Лікарі з гумором» для студентів молодших та старших курсів задля виявлення кмітливої молоді та розкриття потенціалу молодих науковців. З 2017 року Георгій Левицький працює лікарем-інтерном з фаху «Хірургія» та продовжує свою наукову діяльність як молодий вчений.

У 2018-2021 рр. року СНТ очолювала студентка медичного факультету №1 Шкодіна Анастасія Дмитрівна. Основним напрямком діяльності студентського наукового товариства з цього часу стала співпраця зі студентськими науковими товариствами університетів України та закордону, що, в свою чергу, дало можливість у 2020 році зробити студентську конференцію міжнародною. Серед партнерів конференції IMEDSCOP 2020 було 18 міжнародних конференцій та студентських медичних організацій з усього світу. Активізувалася й участь студентів академії у наукових заходах закордоном. З метою підвищення якості наукових робіт у 2018 році було створено систему перевірки на наявність запозичень. З 2019 року розпочато щорічну рейтингову оцінку наукової діяльності студентських наукових груп. Вперше у 2018 році створено Школу молодого науковця, яка виховує нове покоління сильних та унікальних особистостей, з метою професійного зростання, забезпечення ефективної підготовки конкурентнопроможного сучасного вченого. 

 

Мотивація та виклики наукового пошуку, організація наукової діяльності, методи відбору літератури, мова і стиль дослідження – це все та багато іншого розглядається у ході лекцій та інтерактивних сесій проєкту. Протягом останніх років Рада СНТ ПДМУ створює календар конференцій як всеукраїнських, так і закордонних, та популяризує дослідницькі можливості для студентів. Адже  саме наукова робота відкриває обрії для здійснення бажань, сприяє розвитку майбутніх лікарів та підвищенню якості їх підготовки.