Конференція

Реєстрацію відкрито!

Рада студентського наукового товариства Полтавського державного медичного університету запрошує Вас взяти участь у 3-й міжнародній студентській науковій конференції «International Medical Students Conference in Poltava (IMEDSCOP) 2022», що відбудеться 24-25 березня 2022 року.  

IMEDSCOP 2021: підсумки

25-26 березня 2021 р. відбулася 2-га Міжнародна медична студентська наукова конференція "International Medical Students Conference in Poltava (IMEDSCOP) 2021". У конференції взяли участь 145 доповідей, з яких 43 з іниших ЗВО України та 20 з інших країн світу.

IMEDSCOP 2021: Abstract book/збірник тез

Шановні колеги!
Нагадуємо, що залишилося лише 2 дня до 2-ї Міжнародної студентської наукової конференції IMEDSCOP 2021. Пропонуємо ознайомитися з тезами доповідей та долучатися до секційних засідань. 

IMEDSCOP 2021: Регистрация открыта!

Совет Студенческого научного общества Украинской медицинской стоматологической академии приглашает Вас принять участие во 2-й Международной студенческой научной конференции «International Medical Students Conference in Poltava (IMEDSCOP) 2021», которая посвящена 100-летию Украинской медицинской стоматологической академии и прой

IMEDSCOP 2021: Registration is opening now!

Council of Students’ Scientific Society of Ukrainian Medical Stomatological Academy would like to invite you to take part in the 2nd International Medical Students Conference in Poltava in honour of the 100th anniversary of Ukrainian Medical Stomatological Academy, which is due to take place on the 25-26th of March 202

IMEDSCOP 2021: Реєстрацію відкрито!

Рада СНТ ПДМУ запроошує до участі у 2-й Міжнародній студентській науковій конференції "International Medical Students Conference in Poltava (IMEDSCOP) 2021", яка присвячена 100-річчю Української медичної стоматологічної академії і явідбудеться 25-26 березня 2021 року у форматі онлайн.